Nhà sản xuất pin mặt trời tốt nhất được bình chọn

by admin

Nhà sản xuất pin mặt trời tốt nhất được bình chọn

 • Thứ 1 – LG Solar
 • Thứ 2 – Hanwha Q Cells
 • Thứ 3 – SunPower
 • Thứ 4 – Panasonic
 • Thứ 5 – Jinko Solar

3. Bảng xếp hạng pin mặt trời Top 5 Hiệu Suất cao nhất

Thứ tự Tấm pin năng lượng mặt trời Hiệu suất tấm pin
Top 1 SunPower 22.8%
Top 2 LG 22.0%
Top 3 REC 21.7%
Top 4 CSUN 21.2%
Top 5 Panasonic 21.2%

4. Bảng xếp hạng pin mặt trời Top 5 có hệ số nhiệt độ thấp nhất

Thứ tự Tên hãng sản xuất pin mặt trời Hệ số nhiệt độ
Top 1 Panasonic -0.26
Top 2 REC -0.26
Top 3 Solartech Universal -0.26
Top 4 Sunspark Technology -0.28
Top 5 SunPower -0.29

5. Bảng xếp hạng tấm pin năng lượng mặt trời Bảo hành tốt nhất

 1. LG – 25 năm.
 2. Panasonic – 25 năm.
 3. Silfab – 25 năm.
 4. Solaria – 25 năm.
 5. SunPower – 25 năm.
 6. Q Cells – 25 năm.
 7. REC – 25 năm.
 8. Mission Solar – 25 năm.
 9. Axitec – 25 năm.
 10. Certainteed Solar – 25 năm.

6. Bảng xếp hạng 45 Nhà máy sản xuất pin mặt trời theo tiêu chí tổng hợp hiệu suất, hệ số nhiệt độ và bảo hành

Thứ tự Nhà máy sản xuất Hiệu suất Hệ số nhiệt độ Bảo hành sản phẩm
Thứ 1 Amerisolar 14.75% to 17.01% -0.43 to -0.43 12 years
Thứ 2 Astronergy 18.1% to 19.1% -0.38 to -0.38 10 years
Thứ 3 Axitec 15.37% to 19.41% -0.44 to -0.39 12 years
Thứ 4 AXITEC, LLC 18.96% to 20.45% -0.39 to -0.39 15 years
Thứ 5 BenQ Solar (AUO) 15.5% to 18.3% -0.42 to -0.39 10 years
Thứ 6 Boviet Solar 16.5% to 17.5% -0.4 to -0.4 12 years
Thứ 7 Canadian Solar 15.88% to 19.91% -0.41 to -0.37 10 years
Thứ 8 CentroSolar 15.3% to 17.8% -0.44 to -0.42 10 years
Thứ 9 CertainTeed Solar 17.2% to 19.9% -0.42 to -0.37 10 years
Thứ 10 China Sunergy 14.98% to 16.53% -0.42 to -0.41 10 years
Thứ 11 ET Solar 15.67% to 19.07% -0.44 to -0.41 10 years
Thứ 12 First Solar 17% to 18.3% -0.32 to -0.32 12 years
Thứ 13 Grape Solar 16.21% to 17.64% -0.5 to -0.4 10 years
Thứ 14 Green Brilliance 14.24% to 15.58% -0.45 to -0.45 5 years
Thứ 15 Hansol 14.97% to 18.05% -0.45 to -0.41 10 years
Thứ 16 Hanwha 19.3% to 20.3% -0.35 to -0.35 12 years
Thứ 17 Heliene 15.6% to 19.3% -0.43 to -0.39 10 years
Thứ 18 JA Solar 15.8% to 20.4% -0.4 to -0.35 12 years
Thứ 19 JinkoSolar 18.67% to 20.38% -0.39 to -0.35 10 years
Thứ 20 Kyocera 14.75% to 16.11% -0.45 to -0.45 10 years
Thứ 21 LG 18.4% to 22% -0.4 to -0.29 25 years
Thứ 22 LONGi 18.2% to 20.9% -0.37 to -0.35 10 years
Thứ 23 Mission Solar Energy 18.05% to 19.35% -0.38 to -0.38 12 years
Thứ 24 Neo Solar Power 16% to 17% -0.42 to -0.42 10 years
Thứ 25 Panasonic 19.1% to 21.2% -0.26 to -0.26 25 years
Thứ 26 Peimar 19.05% to 19.05% -0.4 to -0.4 20 years
Thứ 27 Phono Solar 15.66% to 18.44% -0.45 to -0.4 12 years
Thứ 28 QCELLS 17.1% to 20.6% -0.39 to -0.35 12 years
Thứ 29 REC 16.5% to 21.7% -0.37 to -0.26 20 years
Thứ 30 RECOM 16.29% to 19.36% -0.4 to -0.39 12 years
Thứ 31 ReneSola 14.9% to 16.9% -0.43 to -0.4 10 years
Thứ 32 Renogy Solar 15.3% to 18.5% -0.44 to -0.44 10 years
Thứ 33 RGS Energy 15.6% to 17.1% -0.45 to -0.45 11 years
Thứ 34 Risen 16.3% to 19.6% -0.39 to -0.39 12 years
Thứ 35 S-Energy 15.61% to 19.8% -0.4 to -0.36 10 years
Thứ 36 Seraphim 15.67% to 17.52% -0.43 to -0.42 10 years
Thứ 37 Silfab 17.6% to 19.7% -0.38 to -0.36 25 years
Thứ 38 Solaria 19.4% to 20.5% -0.39 to -0.39 25 years
Thứ 39 Solartech Universal 19% to 19.9% -0.26 to -0.26 15 years
Thứ 40 SunPower 16.5% to 22.8% -0.38 to -0.29 25 years
Thứ 41 SunSpark Technology 18.84% to 18.84% -0.28 to -0.28 12 years
Thứ 42 Talesun 16.9% to 20.6% -0.39 to -0.36 10 years
Thứ 43 Trina 16.2% to 20.4% -0.41 to -0.37 10 years
Thứ 44 Upsolar 16.5% to 19.4% -0.43 to -0.4 12 years
Thứ 45 Vikram Solar 16.52% to 17.55% -38 to -38 10 years

Đơn vị cung cấp hệ thống điện mặt trời gia đình uy tín

Intech Energy – là một công ty chuyên tư vấn giải pháp lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời uy tín ở Việt Nam.

Hotline: 0966966819

Địa chỉ: Lô 5+6, KCN, Lai Xá, Hoài Đức, Hà Nội.

You may also like

Leave a Comment